Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Høgskolen i Hedmark
Url: http://www.hihm.no/
Beskrivelse: Studentmiljøet ved Høgskolen i Hedmark er aktivt og godt. Høgskolen legger vekt på det helhetlige studentmiljø fordi vi vet dette betyr mye for trivsel og for valg av studiestedSkriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: