Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Operaen i Kristiansund
Url: https://oik.no/
Beskrivelse: Velkommen til Norges mest særpregede operahus, og få med deg gode og sterke opplevelser gjennom hele året.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: