Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: LO - Landsorganisasjonen i Norge
Url: https://lo.no
Beskrivelse: Arbeiderbevegelsen i Norge vokste fram i siste halvdel av forrige århundre. Den industrielle revolusjonen hadde skapt en ny samfunnsklasse i Norge som i andre land. Arbeiderklassens frammarsj førte til store sosiale omveltninger.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: