Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Kåfjord bibliotek
Url: https://kafjord.kommune.no/kaafjord-bibliotek.30876.no.html
Beskrivelse: Kåfjord Bibliotek - Kåfjord / Gáivuona. Hovedbiblioteket som er sentralt plassert i Olderdalen sentrumSkriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: