Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Storfjord folkebibliotek
Url: https://storfjord.kommune.no/storfjord-folkebibliotek.108726.no.html
Beskrivelse: Storfjord folkebibliotek består av hovedbiblioteket på Hatteng skole og filialen i Skibotn samfunnshus.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: