Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Langodden gard
Url: https://langodden.no/
Beskrivelse: De fleste hyttene er restaurerte tømmerhus som har vært i bruk på gården. Campingplass med strømuttak for 8 vogner.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: