Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Kongelig Norsk Båtforbund
Url: https://knbf.no/
Beskrivelse: Sentralt båtregister, årsavgift på fritidsbåter, obligatorisk båtførersertifikat, økte havneavgifter og nye lover, regler og forskrifter som begrenser friheten på sjøen og gjør båtlivet dyrere og utrivelig.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: