Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Munkholmens Venner
Url: https://munkholmen.no/
Beskrivelse: Munkholmens Venner arbeider for å bevare Munkholmen som bade- og friluftssted for Trondheims befolkning, samt verne om holmens historiske verdier. Severdigheter- museer.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: