Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Nasjonalbiblioteket
Url: https://nb.no/
Beskrivelse: Nasjonalbiblioteket skal være landets fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: