Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Pedlex Norsk Skoleinformasjon
Url: http://www.ped.lex.no/
Beskrivelse: Opplæring og utdanning i Norge. Her finner du opplysninger om alle barnehager, grunnskoler, videregående skoler, tekniske fagskoler, høgskoler, universiteter, folkehøyskoler, og ellers alt som har med skoleinformasjon å gjøre.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: