Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Wikipedia, the free encyclopedia
Url: http://en.wikipedia.org/
Beskrivelse: Wikipedia, a free-content encyclopedia in many languages. In this English edition, started in January 2001, we are working on 366635 articles. (10-10-2004)Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: