Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: OlavsPlates.com - Norske bilskilt
Url: http://www.olavsplates.com/norway_codelist.html
Beskrivelse: Code list for Norwegian license plates. En komplett side med oversikt over alle Norske bilskilt, gamle som nye, også diplomatskilt osv.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: