Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Ordbok
Url: http://ordbok24.nu
Beskrivelse: Ordbok 24 er en tjeneste der du kan brukeren raskt og enkelt oversette hele teksten eller enkeltord. Når du angir en tekst eller setning oversetter det til det valgte språket automatisk.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: