Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Studere i utlandet
Url: http://studereiutlandet.com/
Beskrivelse: Studereiutlandet.com er en informasjonsportal om studier i utlandet drevet av norske studenter i utlandet. Portalen tar sikte på å gi et innblikk i hvordan det er å studere i utlandet, fra et mer realistisk ståsted enn hvordan mange av dagens nettsider fremstiller det. Portalen gir håndfaste tips og gir en mulighet til utenlandsstudenter til å dele selvopplevde erfaringer med de som måtte være nysgjerrig på studier i utlandet, og nåværende utenlandsstudenter.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: