Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Norgesuniversitetet
Url: http://norgesuniversitetet.no/
Beskrivelse: Dette er hovedadressen for arbeidslivsrelatert etter- og videreutdanning på universitets- og høgskolenivå i Norge.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: