Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: DSB. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Url: http://www.dsb.no/
Beskrivelse: DBE er en nasjonal fagmyndighet, som skal påse at både enkeltindividets og samfunnets trygghetsbehov blir ivaretatt. Her finner du de lover og forskrifter som gjelder for brannvern, i tillegg til en rekke artikler og nyttige tips.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: