Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Project Hessdalen
Url: http://www.hessdalen.org/
Beskrivelse: Project Hessdalen ble dannet sommeren 1983. En stor feltaksjon ble gjennomført i januar og februar 1984. 53 visuelle observasjoner ble gjort i løpet av den feltaksjonenSkriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: