Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Hå folkebibliotek
Url: https://www.ha.no//artikkel.aspx?AId=187&back=1&MId1=10&MId2=9
Beskrivelse: Biblioteket vert drive etter Biblioteklova frå 1985. Det er eit mål at alle skal ha lett og lik tilgang til kunnskap,Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: