Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Gloppen folkebibliotek
Url: https://gloppen.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=7415&back=1&MId1=2143&MId2=&MId3=&
Beskrivelse: -Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: