Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Classic Suzuki Club Scandinavia - Norge
Url: https://classicsuzuki.no/
Beskrivelse: Klubben ble grunnlagt i Sverige i 1995. Samme året ble og Norge en avdeling. Klubben var i starten ment å være en ren totakts klubb for eiere av eldre Suzuki. Men det viste seg raskt at også eiere av Suzuki GS samt GSX ønsket å være medlemmer.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: