Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Auksjonshuset AS. OSLO
Url: https://auksjonshuset.no
Beskrivelse: Bransjer: Antikviteter, Auksjonsforretninger. Spesialitet/Service: Auksjonarius, Auksjoner, Dødsboskifte,Rydding-Vasking, Tvangsauksjon. Produkt: Antikviteter, Bruktmarked, Kunst, Sykler-brukte.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: