Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Runhild Olsen
Url: http://www.runhild.com/
Beskrivelse: Teater - Film - Dubbing - Reklame - Event/ Kick-off - Undervisning - Kurs S k u e s p i l l e r | V o k a l i s t | K o m p o n i s t | T e k s t f o r f a t t e rSkriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: