Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Direktoratet for naturforvaltning
Url: https://naturforvaltning.no
Beskrivelse: Direktoratet for naturforvaltning har det faglige ansvaret for forvaltning av norsk natur. De sørger for at de lover og målsettinger som Stortinget har satt, følges opp i praksis.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: