Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Skype NO
Url: https://skype.com/intl/no/
Beskrivelse: Hele verden kan nå ringe gratis. Skype er et lite program som gjør at du kan ringe gratis via Internett til enhver annen person som også har Skype.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: