Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Skype NO
Url: https://skype.com/intl/no/
Beskrivelse: Hele verden kan nå ringe gratis. Skype er et lite program som gjør at du kan ringe gratis via Internett til enhver annen person som også har Skype.



Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.




Fritekst: