Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: RiksTV
Url: http://www.rikstv.no/
Beskrivelse: RiksTV vil bli en ledende tv-distributør i Norge. RiksTV er tjenestetilbyderen i det nye nettet. Vi skal tilby tv-løsninger for folk over hele landet i konkurranse med andre tv-distributører som bruker kabel, bredbånd og satellitt som distribusjonsplattform.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: