Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: NorWeb Development
Url: http://www.nor-web.no
Beskrivelse: NorWeb har som formål å bistå i planlegging og tilrettelegging av nettsider, portaler samt nettbutikker.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: