Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: NORGES BANK
Url: https://norges-bank.no/
Beskrivelse: Norges Bank skal virke innenfor de retningslinjer som er fastlagt av de politiske myndigheter og skal bidra til å fremme tilliten til norsk økonomi og det finansielle system.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: