Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Skattebetaler foreningen
Url: https://skatt.no/
Beskrivelse: Vårt skattesystem er komplisert - en jungel det er vanskelig å finne frem i. Også ligningsmyndighetene kan trå feil. Skattebetalerforeningen er din veiviser i skattejungelenSkriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: